J. Lloyd Eaton

Home

Eaton Collection

Past conferences

PROGRAM

Call for papers

Student Short Story Contest

Registration

Directions

Photos and News

 

April 30:

The Science Fiction Studies symposium on "The histories of Science Fiction," with talks by De Witt Douglas Kilgore, Veronica Hollinger and Roger Luckhurst.

 

C a l l   f o r   p a p e r s 

 in French

 in Portuguese

in Japanese

in Russian

in Polish

 in Spanish

The conference language is English. Please submit your abstract and paper in English. Papers must not exceed 20 minutes. This time limit will be strictly enforced so please prepare your presentation accordingly.

Konferencja Fantastyki Naukowej im. Eatona

Niezwykłe podróże — Juliusz Verne i nie tylko

       Niezwykłe podróże kształtowały literaturę światową już od biblijnego potopu i "Odysei", jednak żaden pisarz nie przyczynił się bardziej niż Juliusz Verne do przekształcenia tego modelu narracji w wehikuł dla adresowania problemów współczesności. Kolekcja Fantastyki Naukowej im. Eatona w Bibliotece Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside, przy współudziale Północnoamerykańskiego Towarzystwa im. Juliusza Verne'a organizuje dwu i półdniową kongferencję naukową poświęconą tradycjom, które Verne wykorzystywał, jego niezwykłemu dziełu i daleko sięgającemu oddziaływaniu na współczesną literaturę i kulturę.

       Na konferencję zapraszamy naukowców, kolekcjonerów i entuzjastów niezwykłych podróży. Będziemy próbować odpowadać na poniższe pytania, choć nie tylko na nie: Jakie jest miejsce niezwykłych podróży w zespole gatunków poprzedzających fantastykę naukową, takich jak utopia, romans naukowy, fantazja o życiu we wnętrzu ziemi, robinsonada itd. Jaki jest związek niezwykłych podróży z dyskursem podróży i turystyki, z rewolucjami naukowymi i technicznymi, z historią europejskiego kolonializmu i przemysłowego militaryzmu? Na jakie sposoby szczegółowe opisy urządzeń do poruszania się (balon, rakieta, statek parowy, łódź podwodna, kolej, samolot) zmieniły podróż wyobrażoną w niezwykłą podróż i w jaki sposób technika wpłynęła na inne gatunki SF? Czy motyw podróży, przekraczania barier fizycznych w drodze do odległych miejsc przeznaczenia służy jako alegoria kontaktu i komunikacji ponad innego rodzaju barierami (językowymi, etnicznymi, płci, socjoekonomicznymi, nadodowymi)? W jaki sposób dwudziestowieczni pisarze (np. "steampunkowi") przetwarzają dziedzictwo Juliusza Verne'a i innych diewiętnastowiecznych pisarzy SF, czy to na serio czy prześmiewczo, traktując je jako wzorzec czy też w formie pastiszu? Czemu zawdzięczamy niezwykłą żywotność bohaterów Verne'a i dziewiętnastowiecznej fantastyki naukowej w ogóle, którzy pojawiają się w wielu nowych wcieleniach i opracowaniach u pisarzy SF dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku? Jakie jest oddziaływanie Verne'owskich paratekstów: tysięcy map, ilustracji, fotografii i bogato zdobionych okładek pierwszych wydań na współczesne nam dzieła fantastyki? Jak niezwykłe podróże przekładają się na inne kultury i media — od komiksów, powieści w obrazkach i filmów po parki rozrywki i teksty cyfrowe — i z jakimi skutkami?

       Konspekty referatów w języku angielskim (300-500 słów, konspekt ok. 20 min.referatu) prosimy nadsyłać na adres: Melissa Conway, Head of Special Collections, UC Riverside, Riverside CA 92521 melissa.conway@ucr.edu do dnia 15 grudnnia 2008.